{ "user": { "type": "identify", "id":"", "firstName": "", "lastName": "", "phone": "", "email": "", "gender": "", "dateOfBirth": "", "permission": "" } }
{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

için Nautica Önerileri

  İNTERNET SİTESİ
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Eren Perakende ve Tekstil A.Ş. (“Biz” veya “Nautica”) olarak, https://www.nautica-tr.com/ alan adlı internet sitemizin (“İnternet Sitesi”) özelliklerini kullanmanız ve alışveriş gerçekleştirmeniz ve halinde veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işliyoruz. Kim olduğumuz, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve KVKK kapsamındaki haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz:

  • Veri Sorumlusu: Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi C2 Apartmanı No:2A/14 Ataşehir/İstanbul merkezinde kurulu ve 747512-0 sicil numaralı Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi

  Kişisel verileriniz;

  • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
  • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
  • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
  • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.
  Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir ve kişisel verilerinizin işlenme amaçları nelerdir?

  Veri Kategorisi Veri Türü İşleme Amacı İşleme Hukuki Sebebi Toplama Yöntemi Saklama Süresi Aktarım Amaçları ve Kime Aktarıldığı
  Kimlik Ad Soyadı Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi
  Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
  Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
  Talep/Şikayetlerin Takibi
  KVKK m. 5/2-c uyarınca; mesafeli satış sözleşmesinin kurulması veya ifası için gerekli olması halinde talep, şikayet, sipariş takibi, iade, cayma hakkı süreçler bakımından sizlerle iletişime geçebilmemiz için zorunlu olması İnternet Sitesindeki sipariş formunun doldurulması vasıtası ile (otomatik) Kayıt tarihinden itibaren 10 yıl Hukuk işlerinin takibinin gerçekleştirilmesi için hizmet aldığımız hukuk bürosu ile,
  Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi için Tedarikçi Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. ve D Fast Dağıtım Hizmetleri ve Lojistik A.Ş ile,
  - Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi için ispat amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile,
  - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi için Tedarikçiler ile.
  - Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Tedarikçiler
  Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m. 5/2-a uyarınca; e-arşiv faturada müşteri ad soyad bilgisine yer verilmesi 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıkça öngörüldüğü için
  Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi KVKK m. 5/2-a uyarınca; sevk irsaliyesinde müşteri ad soyad bilgisine yer verilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesi kapsamında açıkça öngörüldüğü için
  İletişim E-posta Adresi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi
  Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
  Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
  Talep/Şikayetlerin Takibi
  KVKK m. 5/2-c uyarınca; mesafeli satış sözleşmesinin kurulması veya ifası için gerekli olması halinde talep, şikayet, sipariş takibi, iade, cayma hakkı, değişim süreçleri bakımından sizlerle iletişime geçebilmemiz için zorunlu olması İnternet Sitesindeki formun doldurulması vasıtası ile (otomatik) Kayıt tarihinden itibaren 10 yıl - Hukuk işlerinin takibinin gerçekleştirilmesi için hizmet aldığımız hukuk bürosu ile,
  - Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi için ispat amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile,
  – Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Tedarikçiler
  Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m. 5/2-a uyarınca; e-arşiv faturanın müşteriye iletilmesi 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıkça öngörüldüğü için
  İletişim Telefon Numarası Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi
  Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
  Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
  Talep/Şikayetlerin Takibi
  KVKK m. 5/2-c uyarınca; mesafeli satış sözleşmesinin kurulması veya ifası için gerekli olması halinde talep, şikayet, sipariş takibi, iade, cayma hakkı, değişim süreçleri bakımından sizlerle iletişime geçebilmemiz için zorunlu olması İnternet Sitesindeki sipariş formunun doldurulması ile (otomatik) Kayıt tarihinden itibaren 10 yıl - Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi için Tedarikçi Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. ile,
  - Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Tedarikçiler
  Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi KVKK m. 5/2-c uyarınca; sözleşmenin ifası kapsamında zorunlu olması kapsamında ürün teslimatının sizlere gerçekleştirilebilmesi amacıyla
  İletişim Adres Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m. 5/2-c uyarınca; sipariş ve teslimat süreçlerinin yürütülmesi için gerekli olması İnternet Sitesindeki sipariş formunun doldurulması vasıtası ile (otomatik) Kayıt tarihinden itibaren 10 yıl - Hukuk işlerinin takibinin gerçekleştirilmesi için hizmet aldığımız hukuk bürosu ile,
  - Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi için Tedarikçi Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. ile,
  - Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile,
  - Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Tedarikçiler
  Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi KVKK m. 5/2-a uyarınca; sevk irsaliyesinde müşteri ad soyad bilgisine yer verilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesi kapsamında açıkça öngörüldüğü için
  Müşteri İşlem Sipariş Bilgisi Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  KVKK m. 5/2-a uyarınca; iade, cayma hakkı, sipariş bilgisi ve teslimat süreçleri, tutara ilişkin sizlere bilgi vermemizin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında zorunlu olması İnternet Sitesindeki sipariş formunun doldurulması vasıtası ile (otomatik) Kayıt tarihinden itibaren 10 yıl - Uyuşmazlık olması halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  - Hukuk işlerinin takibinin gerçekleştirilmesi için hizmet aldığımız hukuk bürosu ile,
  - Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Tedarikçiler
  İşlem Güvenliği Log Kayıtları Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  KVKK kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ispat yükümlülüğü kapsamında
  Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması
  İlgili işaret kutucuğunun işaretlenmesi vasıtası ile, otomatik Kayıt tarihinden itibaren 10 yıl Hukuk işlerinin takibinin gerçekleştirilmesi için hizmet aldığımız hukuk bürosu ile,
  Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Tedarikçiler
  İşlem Güvenliği Log Kayıtları Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  KVKK kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ispat yükümlülüğü kapsamında
  Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması
  İlgili işaret kutucuğunun işaretlenmesi vasıtası ile, otomatik Kayıt tarihinden itibaren 10 yıl Hukuk işlerinin takibinin gerçekleştirilmesi için hizmet aldığımız hukuk bürosu ile,
  Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Tedarikçiler

  *Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

  *Müşteri segmentasyonumuzun oluşturulması için işlenen tüm veri türleri; müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri deneyimi yönetimi, yeniden pazarlama faaliyetleri, analiz çalışmaları, hedefli pazarlama ve kişiselleştirme çalışmaları, kullanıcı deneyimi testleri ve Website iyileştirme çalışmaları kapsamında , bu hizmetlerin alındığı kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, anılan hizmetlerin alınabilmesi amacıyla yapılmakta ve sağlanan hizmetin doğası gereği gerçekleşmektedir. Sayılan amaçlar dışında bir aktarım amacı söz konusu olursa bu Aydınlatma Metni gerektiği şekilde güncellenecektir.

  Yukarıda belirtilenler dışında internet sitemizde çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz için Web Sitesi Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.

  KVKK’nin 11. Maddesi gereği sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  Kişisel verilerinizin:

  işlenip işlenmediğine

  işlenme amacına ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına

  yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına dair

  amacına uygun işlenmesini,

  yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

  ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

  uğradığınız zararların tazmin edilmesini

  otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

  Bilgi edinme

  Talep etme

  İtiraz etme

  Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

  • kvkk@erenperakende.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, erenperakende@hs03.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle

  • Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi C2 Apt. No:2A/13 Ataşehir/İstanbul adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

  Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.