{ "user": { "type": "identify", "id":"", "firstName": "", "lastName": "", "phone": "", "email": "", "gender": "", "dateOfBirth": "", "permission": "" } }
{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

için Nautica Önerileri

  KULLANIM KOŞULLARI
  SİTE KULLANICISI, SİTE'yi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya hesap oluşturmakla, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin bu kullanım koşullarını okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm

  mevzuata, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.


  1.  TANIMLAR


  İş bu kullanım koşullarında yer alan; “SATICI”, Şirket merkezi Atatürk Mh. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sit. C2 Apt. No:2A/14 Ataşehir – İstanbul adresinde bulunan, Eren Perakende ve Tekstil A.Ş.’ni, “SİTE”, “www.nautica-tr.com” adlı alan adında bulunan web sitesini, “SİTE KULLANICISI”, SİTE'yi ziyaret eden ve/veya kullanan ve/veya SİTE'de hesap oluşturan ve/veya SATICI tarafından sunulan ürünleri satın alan gerçek kişiyi, “ÜRÜN/ÜRÜNLER,” SİTE'de SATICI tarafından satışa sunulan ürünleri,  ifade eder.


  2.  KULLANIM KOŞULLARI


  2.1. SATICI, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SİTE KULLANICISI’nın, SATICI bu koşullarda

  değişiklik yaptıktan sonra SİTE'yi kullanmaya devam etmesi bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.


  2.2. SİTE KULLANICISI, SİTE’de hesap oluşturması halinde verdiği e-posta ve telefon (GSM) bilgilerinin kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.


  2.3. SİTE’de hesap oluşturan SİTE KULLANICISI, kendisi tarafından belirlenen şifreyi hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hesap oluşturan SİTE KULLANICISI'nın şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması,

  kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı; SİTE KULLANICISI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SATICI'nın, doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.


  2.4. SİTE’de hesap oluşturulurken SİTE KULLANICISI tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti SATICI’nın sorumluluğunda değildir. Yanlış bilgi verilmesi sebebiyle doğacakzararlardan dolayı SATICI’nın hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.


  2.5. SİTE KULLANICISI, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, SATICI tarafından hesabının kapatılabileceğini, SİTE'yi kullanımına son

  verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya

  aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder. Bu durumda SİTE

  KULLANICISI 'nın SİTE aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. SİTE KULLANICISI, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin SATICI'dan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


  2.6. SATICI, bu koşullar ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, oluşturulan hesaba ilişkin bilgileri anonimleştirmek suretiyle istatistiki değerlendirmeler ve pazarlama analizleri için kullanma hakkına

  sahip olup; SATICI, yine bu bilgileri anonimleştirmek kaydıyla bir veritabanı üzerinde tasnif edebilir.


  2.7. SİTE KULLANICISI, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret edeceğini, görüntüleyeceğini ve kullanacağını, bunun haricinde SİTE'nin sayfalarını hiçbir suretle kopyalama hakkına sahip olmadığını kabul ve taahhüt eder.


  2.8. SİTE KULLANICISI, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu SİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, tanıtıcı bilgileri almayacağını ve başka

  kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.


  2.9. SİTE KULLANICISI, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe,SİTE'nin kaynak kodlarına erişim sağlamayı denemeyeceğini veya herhangi bir

  şekilde SİTE’yi kopyalamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu SİTE'nin içeriği ve yazılımı, SATICI'ya aittir ve telif hakkı korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. SİTE KULLANICISI, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.


  2.10. SİTE KULLANICISI, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden SATICI'nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.


  2.11. SİTE KULLANICISI, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.


  2.12. SİTE KULLANICISI, SATICI'nın altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.


  2.13. SİTE KULLANICISI, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini kabul ve taahhüt etmektedir.


  2.14. SATICI, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olarak çalışacağını ya da SİTE'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE'ye erişim sağlanmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği 'olduğu gibi' ve 'mevcut haliyle' esasında sunulmaktadır.


  2.15. İnternetin açık bir ortam olması sebebiyle SATICI, SİTE KULLANICISI’nın hiçbir virüs veya zararlı yazılıma maruz kalmayacağını garanti etmemekle birlikte, böyle bir durumun yaşanmaması adına gerekli teknik tedbirleri alacaktır.


  2.16. SATICI, SİTE'nin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. SATICI, yukarıda sayılanlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.


  2.17. SATICI, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr

  kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya tazminatlar için SİTE KULLANICISI’na karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İşbu koşulların SATICI'nın sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve SATICI'nın sorumluluğu buna göre belirlenecektir.


  2.18. SİTE’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran SATICI’nın mülkiyetindedir/SATICI münhasır kullanım hakkına sahiptir. SİTE’de sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, çevirim içi olarak ya da diğer yöntemler kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.


  2.19. SATICI,dilediği tarihte, işbu kullanım koşullarını bildirimsiz olarak feshedebilir,

  kısmen ya da tamamen devredebilir. SİTE KULLANICISI’nın kullanım koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devri, hükümsüzdür.


  2.20. SATICI mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak SİTE’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.


  2.21. SİTE KULLANICISI, SİTE’de oluşturduğu hesabını SİTE üzerinden sonlandırabilir. Oluşturulan hesabın sonlandırılması; SİTE KULLANICISI’nın SİTE’de hesap oluştururken,

  SİTE’de dolaşım gerçekleştirirken ve/veya alışveriş gerçekleştirirken işlenen kişisel verilerinin imha edileceği anlamına gelmemekte olup, bu veriler aydınlatma metinlerinde belirtilen süreler ve amaçlar dahilinde saklanabilecek ve saklama süresinin sona ermesini takiben SATICI’nın periyodik imha sürecine dahil edilerek imha edilecektir.


  2.22. SATICI;telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS gibi

  kanallarla yapılacak genel veya özel avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalar sunmak amacına yönelik olarak onay vermesi halinde SİTE KULLANICISI ile belirlenen vasıtalarla temasa geçebilir.


  2.23. SİTE KULLANICISI’na; pazarlama, reklam, tanıtım yapılması ve benzeri amaçlarla

  ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla açıkça onayı talep edilmektedir. Bu onay talebine olumlu yanıt verilmesi halinde, yine SİTE KULLANICISI’nın onayına göre kendisine e-posta, kısa mesaj (sms) ve/veya telefon araması olarak ticari elektronik iletişim yapılabilmektedir. SİTE KULLANICISI dilediği zaman bu ticari iletişimleri almamak için bilgilendirme listesinden çıkartılmayı talep edebilir veya tarafına gönderilmiş olan e-postaların altında bulunan linke tıklayarak ya da kısa mesajların alt kısmında bulunan reddetme prosedürünü izleyerek bilgilendirme listesinden çıkabilir yahut SİTE’ye üye

  olması halinde üyelik hesabındaki bildirim ayarlarından iletişim tercihlerini yönetebilir.


  2.24. SİTE KULLANICISI, SİTE’nin veya SİTE’nin de içerisinde bulunduğu ticari işletmenin

  SATICI tarafından üçüncü bir kişiye devri halinde SATICI’nın işbu kullanım koşulları kapsamındaki tüm hak ve sorumluluklar ile birlikte SİTE’ye ait veri tabanının da ilgili üçüncü kişiye devrolacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


  3.  SATIŞ KOŞULLARI


  3.1. Satış koşulları ayrıntılı olarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde düzenlenmektedir.


  3.2. SATICI, SİTE’de satışa sunulan ürünleri, SİTE KULLANICISI tarafından bedeli ödendikten sonra, taahhüt edilen sürede, kargo firması aracılığıyla ayıpsız ve hasarsız olarak SİTE KULLANICISI’na teslimini gerçekleştirecektir.


  3.3. SİTE KULLANICISI'nın ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, ürün ile birlikte SİTE KULLANICISI’na kargo yoluyla veya elektronik ortamda kalıcı verici saklayıcısı aracılığıyla tebliğ edilecektir.


  3.4. SİTE KULLANICISI, SİTE üzerinde gerçekleştirdiği her türlü işlemden bizzat sorumlu olacak, söz konusu işlemlerin üçüncü kişiler ad ve hesabına gerçekleştiğini iddia edemeyecektir.


  4.  CAYMA HAKKI


  4.1. Ürün satın alan SİTE KULLANICISI, yasa gereği mesafeli sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan sürede veya ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir.


  4.2.  İade talebi, e-posta ile veya yazılı olarak SATICI'ya iletilebilir. SATICI'ya iletilen geçerli iade talepleri, iade talebinin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 gün içerisinde, SATICI tarafından ilgili kredi kartına gerçekleştirilir. Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade taleplerinde SATICI sorumlu tutulamaz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile cayma hakkından istisna edilen ürünlerde SİTE KULLANICISI’nın iade talepleri kabul edilmez. İşbu istisnalar; yasada, Ön Bilgilendirme Formu'nda, Cayma Hakkı Bildirimi’nde ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde detaylıca gösterilmektedir.


  5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


  5.1. SATICI, SİTE KULLANICISI’nın SİTE’de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için SİTE üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. SATICI, bu kapsamda SİTE KULLANICISI’nın sağladığı kişisel verileri SİTE’de yer alan aydınlatma metinlerine ve açık rıza vermiş olması halinde sunulan açık rıza beyanlarına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve açıklanan diğer şekillerde işleyebilmektedir. Sayılan bu metinler, işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için aydınlatma metinlerimizi ve açık rıza formlarımızda yer alan yöntemleri inceleyerek haklarınızı kullanabilirsiniz.


  5.2. SATICI söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.


  5.3. SİTE KULLANICISI, SİTE’de yer alan SATICI’ya ait adres ve telefon bilgilerini ve/veya iletişim formlarını kullanmak suretiyle bu hususlarda SATICI ile her zaman iletişime geçebilir.


  6.  YUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


  SİTE KULLANICISI ve SİTE arasında bağlayıcı bir sözleşme niteliğinde olan işbu Kullanım Koşulları hakkında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; işbu koşullar kapsamında SİTE KULLANICISI’nın kamu tüzel kişisi veya gerçek kişi tacir olması halinde İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kabul

  edilmektedir.


  İşbu Kullanım Koşulları SİTE KULLANICISI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.